ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่
สร้างอุโบสถ

เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
01
บูรณะปฏิสังขรวัด
02
ร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่
03
สืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนา
04

โครงการจัดสร้าง
อุโบสถ

ภาพตัวอย่าง

โครงการจัดสร้างอุโบสถ

ภาพตัวอย่าง

โครงการจัดสร้างอุโบสถ

ที่ตั้งวัด

ภาพกิจกรรมของวัด